Introductie

De ATRiDA groep is gespecialiseerd in innovative oplossingen voor de gezondheidszorg. Deze zijn ondergebracht in 3 divisies: Diagnostica, Disposables en e-Health.

Deze verschillende activiteiten zijn allemaal met elkaar verbonden door het algemene concept van het vernieuwend blijven in de gezondheidszorg. Door klanten te hebben in diverse specialistische gebieden heeft onze onderneming een brede kennis in de zakelijke dienstverlening opgebouwd.

In onderstaand menu kunt u een keuze te maken tussen onze divisies. Op deze websites vindt u specifieke oplossingen in de door uw gewenste divisie.

Introduction

The ATRiDA group specializes in innovative solutions for healthcare. These are organized into 3 divisions: Diagnostics, Disposables and e-Health.

These different activities are all connected by the general concept of the innovative remain in healthcare. By having customers in various specialized healthcare fields, our company has developed a broad knowledge in business services.

In the menu below you can make a choice between our divisions. On these websites you can find specific solutions in your selected division.